logo

Gui Yi

2017

Ink on paper

180 x 97 cm (70 3/4 x 38 1/4 in)

enquire

email phone

Linhai Wang

Gui Yi